Inspiratie

Als twee zielen elkaar herkennen uit een vorig leven….

  • door Lilian Gijsbers

Daar lag ze op de behandeltafel, een intens verdriet kwam diep uit haar keel. De dame die normaal altijd fluisterzacht praat, had opeens luidkeels haar schreeuw laten horen. Oude pijn, oud verdriet, we hoorden haar in de groep zo hard uitroepen hoe zwaar het was geweest. Ik keek naar de man op mijn behandeltafel, hij was vredig en rustig. Ik vroeg of ik even mocht gaan om aan die intense zielenroep gehoor te geven. Ik liep op haar hartekreet af. En ik sloeg mijn armen om haar heen. Ze greep me vast, begon in “haar taal” te praten, luider en luider. Ik sprak dezelfde taal, die we lichttaal noemen en opeens kwam ze in een diepe trance overeind. Haar ziel kende de mijne en ze herinnerde zich zelfs mijn naam “Ayla, Ayla!” In een vorig leven waren we zussen.

Ik suste haar, ik vertelde haar in het Nederlands “we hebben elkaar terug gevonden, we zijn weer bij elkaar!” Flarden van het leven wat we deelden schoten als herkenbare beelden door mijn geestesoog. En de tranen begonnen te stromen. Ja ik had haar gevonden en zij mij.

Vele maanden later zag ik haar opnieuw, en de diepe band was er nog steeds. Nu waren we samen en voelden de band van weleer zich verdiepen, in “onze lichttaal” praatten we met elkaar. Het gesprek en de healing namen 4 uur in beslag… maar het leek op 10 minuten, we waren buiten tijd en ruimte. Ons hoofd kan het niet altijd begrijpen, maar ons hart weet wat er is gezegd. Ervaringen van tussenliggende levens werden gedeeld, ik had haar gemist en zij mij. Onze samenkomst was nodig, samen vervullen we daarmee een taak. En zo gaat healing over vele levens heen, het is de liefde die over de grenzen van tijd altijd terugkeert op jouw pad als beiden daarvoor klaar zijn. Het weerzien is intens mooi. Dat dit mijn vak is, dat ik deze diepgaande ervaringen mag hebben, ik kan het soms nauwelijks geloven zo mooi is het.

Stel je voor “herinneringen ophalen met een zus die je meer dan 1000 jaar niet hebt gezien.” Zo voelt het en zo mag het zijn. Dankjewel lieve zus, ik ben blij dat je er weer bent❤️ ik had al een zus, nu heb ik er twee. Of eigenlijk drie zussen en een broer, want al eerder mocht ik mensen ontmoeten uit mijn zielengroep. Ik voel een diepe roep in mij om de kennis uit vorige levens bij mensen omhoog te halen, zodat ook zij deze ervaringen mogen hebben.

Herinneringen uit vorige levens ophalen, inzicht krijgen in familiestukken…. Ben je daar benieuwd naar? Bekijk dan eens de cursus energetische opstellingen en regressie. Een nieuwe verdiepingscursus in het programma van Lilianders, waar ik veel verhalen uit de praktijk met je zal delen, omdat ze zó mooi zijn. En ook mag je op zoek naar jouw eigen verhaal, wie jij was en wie je altijd zult zijn.

Reactie toevoegen