Inspiratie

Multidimensionaal bewustzijn

  • door Lilian Gijsbers

Ooit incarneerden we in een fysiek lichaam op aarde, maar daarvoor waren we zielen in een astrale werkelijkheid en dat wezen... zijn we nog steeds. Wanneer dit besef terugkeert, wanneer je beseft dat je meer bent dan alleen dit fysieke mens in het lichaam wat je nu bewoont, dan komt het multidimensionale bewustzijn terug bij jou. In dit artikel maken we een reis buiten tijd en ruimte en neem ik je mee in dat wat ik multidimensionaal bewustzijn noem.

Op aarde kennen we een liniaire tijd, alles is gebaseerd op verleden, heden en toekomst. Maar wanneer het multidimensionale veld zich in jouw bewustzijn opent, besef je weer dat alles in het Nu gebeurt. Dit bewustzijn gaat buiten de waarneming van de vijf zintuigen om, het herinnert zich levens op andere plekken, in andere tijden. Het herinnert zich met welke zielen het eerder heeft samen geleefd en bovenal, je weet diep in je ziel met welke andere ziel je liefde deelt. Zelfs als je de ander niet kent, weet je wie hij of zij is, je maakt connectie op zielsniveau en daar ben je altijd verbonden in onvoorwaardelijke liefde. Deze kracht brengt jou buiten het aardse veld van tijd, je gaat ook anders waarnemen. Je ontwikkelt zaken als helderziendheid, je hebt kennis over universa, over planeten, over natuur, elementen, over schepping. En wanneer jouw hogere zelf steeds meer bezit neemt van je aardse zelf, worden kwaliteiten, krachten, in jou geopenbaard. Plotseling besef je dat je helende krachten hebt, dat je materie kan beïnvloeden met jouw gedachtekracht. Je wordt weer je ware zelf. In dit proces van bewustwording verandert je lichaam, je kijk op het leven, je ziet de waarheid, zelfs als iemand liegt. Alles in jouw belevingswereld verandert naar een universele, goddelijke waarheid. Iedereen op aarde wordt voor dit bewustzijn in slaap gehouden! Als we dit ontdekken, gaan we ons inzetten voor het grotere geheel, je staat op. Je voelt een diepe roeping, je wordt langzaam maar zeker weer één, verbonden met de eenheid. Je reist uit je lichaam en brengt licht en liefde, heling en kracht over de aarde. Dit is het ware doel van ons bestaan. Wil jij een stap maken in dit bewustzijn? Wil je jouw zielepad herinneren? Wie je werkelijk bent? Doe dan mee aan de cursus multidimensionaal bewustzijn, een reis door dimensies, een ontmoeting met een hoger bewustzijn. Je wordt weer je ware zelf, stap voor stap. Een wonderlijk avontuur!  

Reactie toevoegen