Inspiratie

Nieuwetijdskinderen en angst

  • door Lilian Gijsbers

Nieuwetijdskinderen en angst

 

Jonge kinderen zijn wel vaker bang voor iets in de kast of onder het bed. Maar soms is de angst zo groot, dat het hun leven gaat beïnvloeden en in het ergste geval beperkt het hen in hun ontwikkeling. Wanneer de angst door jou als ouder moeilijk te begrijpen is, ga dan eens na of jouw kind wellicht hooggevoelig of helderziend zou kunnen zijn. We leven in een tijd dat we als mens steeds verder ontwikkelen en ook onze intuïtie en gevoeligheid groeit steeds verder. Kinderen die veel angsten voelen, zouden wel eens hoogsensitief of helderziend kunnen zijn en zo onbegrepen gevoelens met angst tegemoet zien. Wanneer je als ouder moet gissen naar de reden van de angst, zul je snel geneigd zijn om hun gevoelens af te doen als fantasie. Toch kan er soms iets anders spelen en kunt u veel baat hebben bij het besef dat nieuwetijdskinderen vaak angsten voelen.

Wat zijn nieuwetijdskinderen eigenlijk?

Het zijn kinderen die een hoge mate van gevoeligheid tentoon spreiden. Vaak zijn ze heel creatief en kunnen ze levendige verhalen vertellen. Elk kind ontwikkelt zich anders, dus een specifiek beeld valt niet te schetsen. Vaak hebben deze kinderen een vorm van ADHD, ADD, hoogbegaafdheid of autisme. Ook dyslexie komt vaak voor. Wat vooral opvalt, is dat nieuwetijdskinderen anders lijken te zijn dan andere kinderen. Ze beschikken over een wijsheid en een heldere blik, die je als ouder soms versteld kunnen doen staan. Sommige ouders kunnen er prima mee omgaan en helpen het kind op hun eigen manier. Maar hoe kan je dan omgaan met deze kinderen, als je merkt dat ze iets heel anders nodig hebben dan jij kan bevatten of aanbieden? Naar mijn mening zijn pillen en medicatie niet de enige oplossing, zelfs een oplossing die als laatste redmiddel zouden moeten gelden. Deze kinderen leren omgaan met hun gaven is echter veel beter. Want ik zie de vormen van afwijkingen, zoals het in de reguliere zorg en op school vaak gezien wordt, als een prachtige gave.

Hoogsensitief

Veel nieuwetijdskinderen zijn hoogsensitief oftewel HSP. Dit betekent dat zij niet alleen hun eigen gevoelens ervaren, maar ook die van mensen en dieren om hen heen. Merk je dat jouw kind wel eens terugdeinst in grote menigten, zoals op een feestje of in een drukke winkel? Geeft jouw kind je in dat geval wel eens aan dat het bang is voor de drukte of omschrijft hij of zij dat de sfeer niet goed is? Wat ook veel voor kan komen is dat jouw kind wel eens vertelt dat een familielid ergens pijn heeft, of dat iemand een kindje krijgt, zonder daar vooraf kennis over gehad te hebben. Sommige kinderen vertellen zelfs simpelweg dat binnenkort iets staat te gebeuren, waarvan de details achteraf allemaal blijken te kloppen. Je hebt deze uiteenlopende gevallen waarschijnlijk vaak afgedaan als toeval of onzin, maar kijk eens terug in het leven van je kind hoe vaak dit soort situaties zijn voorgevallen. Wellicht zou je dan eens in overweging moeten nemen, dat jouw kind een bepaalde gave heeft en dat het beter zou zijn om het daarin te begeleiden dan het af te wijzen.

Helderziend of helderwetend

Sommige kinderen vergaat het nog anders, zij vertellen over levendige dromen, waarin ze mensen ontmoeten of soms ook vreemde wezens. Ook vertellen kinderen dat ze geesten zien of weten hoe het was voordat ze geboren werden. Wat we als ouders normaal gesproken doen, is het kind uitleggen dat het allemaal niet echt is en dat het allemaal onmogelijk is wat ze zeggen. Maar dat betekent dat je het kind in feite afwijst en het er helemaal alleen mee laat rondlopen. Want geloof me, ook al is het voor jou soms moeilijk te begrijpen, deze kinderen leven in een realiteit die niet iedereen kan zien, maar die wel degelijk echt is. Wij als volwassenen hebben ons vaak afgesloten voor deze vorm van waarnemen, maar kinderen zijn nog zo open en zo puur, dat zij ons laten weten dat er meer is in de wereld dan wij met ons blote oog over het algemeen kunnen waarnemen.

Zoek gelijkgestemden op

Een kind heeft het nodig dat ouders hem of haar steunen. Dat ze begrip tonen en desnoods iemand zoeken die het kind vooruit kan helpen met de gevoelens en beelden die het oppikt. Wat heel belangrijk is, is dat jouw kind het gevoel krijgt niet de enige te zijn dat op deze manier het leven ervaart. Laat jouw kind zelf zoeken naar iemand die hem of haar kan helpen, want vaak weet het kind je dit haarfijn te vertellen als je ernaar vraagt. Ook de omgang met andere kinderen met dezelfde gaven, kan het leven een stuk gemakkelijker voor ze maken.

Reactie toevoegen